Regler

(obs tävlingen är avslutad)

Inlämningskrav

Tävlingen är anonym och förslagsställarens identitet får inte redovisas för juryn på någon annan plats än den bifogade namnsedeln. Tävlingsförslagen ska presenteras på följande sätt:

  • Ett fritt utformat ark i A1 format monterat på styv kartong. Projektets titel skall vara tydligt redovisat i det högra hörnet på arkets framsida.
  • En projektbeskrivning i A4 format på max 5000 tecken och max tre sidor. Projektets titel skall vara tydligt redovisat i det högra hörnet på beskrivningens framsida.
  • En digital kopia av A1 arket och projektbeskrivningen på CD eller på en USB-sticka. Den digitala inlämningen ska döpas med projektets titel.
  • Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert märkt med projektets titel. Kuvertet ska innehålla en namnsedel med den tävlandes namn, personnummer och kontaktuppgifter.
Inlämning

Förslagen skall skickas med poststämpel eller annan typ av försändelsekvitto senast den 3:e oktober. Vi tar inte emot en ansökan som skickas efter detta datum. Vi tar inte emot förslag som skickas före den 19 september.

Bidragen kan även in lämnas personligen på Konstakademien men enbart den 3 oktober mellan kl. 12–18.

Adress:

Konstakademien
Besöksadress: Fredsgatan 12 / Jakobsgatan 27C (hiss), Stockholm
Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm

VIKTIGT! Märk kuvertet >EVA, Eva Bonniers donationsnämnd<

Hur tas bidragen om hand?

De inlämnade bidragen returneras ej till de tävlande.

Tävlingsbehörighet

Tävlingen vänder sig till konstnärer och andra relevanta yrkesgrupper. Nämnden uppmuntrar interdisciplinära och internationella samarbeten mellan konstnärer och arkitekter. Enligt nämndens stadgar måste en representant för varje förslag ha svenskt medborgarskap.

Språk

Projektbeskrivningen skall lämnas in på svenska eller engelska.

Upphovsrätt

De tävlande äger upphovsrätten till förslagen.
Eva Bonniers donationsnämnd har efter inlämningen rätt att utan ersättning dokumentera och publicera det inlämnade materialet.

Tävlingsjuryn

De inlämnade förslagen kommer att bedömas utifrån konstnärliga kvalitéer, utvecklingspotential och relevans i den samtida diskussionen om konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. I juryns uppdrag ingår att välja ut tio till femton tävlingsförslag som tilldelas ett arvode mellan 30–50.000 kronor för vidare bearbetning. Bidragen kommer därefter att presenteras i en utställning och medföljande publikation.

FaLang translation system by Faboba
logo-Eva-Bonniers-donationsnamnd
Eva Bonniers donationsnämnd
i samverkan med
Kungl. Akademien för de fria konsterna