Pressmeddelande från Eva Bonniers donationsnämnd.

Utställningen EVA: Tio vinnande bidrag i idétävlingen om konst och arkitektur i stadsmiljö.

Gruvstensmassor från Norrland rättvist och arkitektoniskt fördelade till Stockholm, ett bångstyrigt fordon som drivs av solpaneler på Gärdet, svarta hål över platser där huvudstaden är på väg att förändras, stadsträdgårdsmästare Bloms konstverk av stans tippar och toppar som nya möjligheter, Drottninggatan rensad från reklam och varor, skötseln av hår som blir hela kvarterets angelägenhet…

Utställningen EVA, på Konstakademien i Stockholm, presenterar de tio vinnande bidragen i en idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö. Bidragen har valts ut av en namnkunnig jury. Förslagen utgår från Stockholm men i övrigt har deltagarna uppmanats att tänka och röra sig helt fritt i gränslandet mellan konst och arkitektur. Det finns inget specificerat uppdrag och därför är de vinnande bidragen tio stycken, istället för ett.
 
Själva syftet med EVA är att pröva flera format och vidga utgångpunkterna för samtal om konstens och arkitekturens betydelse i och för en expanderande stad.

Ann Magnusson, ordförande i Eva Bonniers donationsnämnd förklarar:

Det finns ett stort och tydligt behov av att hitta nya och mer tillåtande former för att komma vidare i diskussionerna om konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta det offentliga rummet. Genom EVA vill vi pröva och uppmuntra till nya strategier för vitala samtal och reflektioner om morgondagens stadsmiljö och livsvillkor.

Projekten/bidragen i utställningen EVA.

  • Bygglovsboken. Rutger Sjögrim, Karin Matz, Ola Keijer, Sara Liberg, Markus Wagner, Joel Jouannet, Helen Runting
  • Dark matter. Hilda Hellström, Jacob Sjöblom
  • Övergiven gata. Mikael Stenström, Jonathan Meldgaard Houser
  • Gärdet Juggernaut. Tobias Sternberg
  • En hemlig plats för värme. Johanna Landin, Anna Nilsson, Solmaz Beik
  • Monster. Beatrice Orlandi
  • Artificiella höjder. Katarina Lundgren
  • Scenanvisningar. Joanna Zawieja, Andjeas Ejiksson
  • Solskuggor. Annelie Wallin
  • Sprängsten. Jenny Nordmark

Läs mer om varje projekt: http://www.evabonniersdonationsnamnd.se/

Samtalsserien

Till utställningen EVA hör också ett program – en samtalsserie med både svenska och internationella röster och en rad olika perspektiv. Se bifogat programblad och/eller besök webben: http://www.evabonniersdonationsnamnd.se/

Om juryn

Juryn som valt ut de tio bidragen bland 182 inlämnade förslag består av internationellt verksamma konstnärer, arkitekter, curatorer, forskare samt representanter från Eva Bonniers donationsnämnd.

Leif Bolter, Fulya Erdemci, Juan-Pedro Fabra Guemberena, Catharina Gabrielsson, Beatrice Galilee, Tor Lindstrand, Ann Magnusson och Sophie Tottie. Tävlingssekreterare: Erik Wingquist, Arkitekt Testbedstudio, Stockholm.

Läs mer om juryn: http://www.evabonniersdonationsnamnd.se/

Bakgrund, tävlingen bakom utställningen

De tio bidragen i utställningen EVA valdes ut bland i en tävling som stod öppen 1 maj–30 oktober 2014. Juryarbetet utfördes under vintern 2014–2015. De utvalda konstnärerna och arkitekterna arbetade vidare med gestaltningen av sina förslag under våren 2015, inför utställningen EVA.

Läs mer om tävlingsreglerna: http://www.evabonniersdonationsnamnd.se/

Praktisk info om utställningen på Konstakademien

Utställningen EVA öppnar med vernissage för allmänheten fredag 8 oktober kl. 17.00.

EVA pågår 8–29 oktober 2015 med tillhörande program.

Öppettider: tisdag–fredag 11–17, lördag–söndag 12–16.
Fri entré.
Adress: Konstakademien, Stockholm
Fredsgatan 12 (Hiss från Jakobsgatan 27 c)
Studion, Plan 4

Om Eva Bonniers donationsnämnd

Eva Bonnier (1857–1909) var en betydande svensk konstnär i sin generation och på flera sätt radikal för sin tid. I början av 1900-talet lämnade Eva Bonnier alltmer sitt eget konstnärskap för att istället stödja konsten på andra sätt. Redan under sin livstid donerade hon stora summor till en fond för konstnärlig gestaltning. Som konstmecenat arbetade hon för konstens spridning till allmänheten genom att skänka konstverk av olika konstnärer till offentliga byggnader och platser i Stockholm.

Eva Bonnier dog år 1909 i Köpenhamn och tack vare hennes testamente består hennes mecenatgärning än i dag genom Eva Bonniers donationsnämnd. Nämnden verkar kontinuerligt för att initiera och föra samtal om konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet, samt till att genomföra konkreta konstprojekt.

EVA är en samproduktion av Eva Bonniers donationsnämnd och Konstakademien.

FaLang translation system by Faboba
logo-Eva-Bonniers-donationsnamnd
Eva Bonniers donationsnämnd
i samverkan med
Kungl. Akademien för de fria konsterna